Nustatomos priemokos,

pasakyk sąžiningam brokeriui

Priemokos 1. Pareigūnams mokamos šios priemokos: 1 už papildomų užduočių atlikimą, kai atliekamos pareigybės aprašyme nenustatytos funkcijos.

nem kriptovaliutos apžvalgos 2020 m. dvejetainių opcionų strategijos

Papildomos užduotys nustatomos priemokos nustatomos priemokos būti suformuluotos raštu; 2 už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės; 3 už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis; 4 už darbą, kuris tiesiogiai susijęs su tarnybinių gyvūnų priežiūra ir parengimu tarnybinėms užduotims atlikti; 5 už darbą, kuris tiesiogiai susijęs su saugomų asmenų fizine apsauga; 6 trūkstant darbo rinkoje atitinkamų profesijų, atsižvelgiant į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą atskirų nustatomos priemokos, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą.

Priemokos dydį nustato pareigūną į pareigas skiriantis asmuo.

nustatomos priemokos dvejetainių opcijų strategija 1 žvakei trims žvakėms

Šio straipsnio 1 dalies 1 nustatomos priemokos 2 punktuose nurodytos priemokos negali viršyti 50 procentų pareiginės algos nustatomos priemokos priemokos tuo pačiu metu pareigūnui gali būti skiriama tik viena iš šių priemokų, šio straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 5 punktuose nurodyta kiekviena iš priemokų negali viršyti 20 procentų pareiginės algos, o šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyta priemoka negali viršyti procentų pareiginės algos.

Pareigūnams, tarnaujantiems šio statuto 36 straipsnio 1 dalyje nurodytose misijose užsienyje, mokama priemoka. Šios priemokos dydį nustato Vyriausybė.

nustatomos priemokos

Kenksmingų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarką nustato Vyriausybė. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Taip pat žiūrėkite