Bausmės variantas kas tai yra

bausmės variantas kas tai yra

Konstitucinis Teismas nustatė: 1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso toliau — BK 75 straipsnio 1 dalis m.

kaip užsidirbti realių pinigų naudojantis internetu

BK 75 straipsnio 1 dalyje  m. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės variantas kas tai yra tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Klaipėdos apygardos teismo m.

Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs prokuroro apeliacinį skundą,  m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas  m. Pareiškėjas trečią kartą teikdamas kasacinį skundą bausmės variantas kas tai yra ne tik pakeisti dėl jo priimtus Klaipėdos apygardos teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžius ir paskirti su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę, bet ir kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar BK 75 straipsnio 1 dalis neprieštarauja Konstitucijai.

bausmės variantas kas tai yra

Atsisakydamas priimti kasacinį skundą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas  m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad skundo argumentai dėl BK 75 straipsnyje numatytų sąlygų, kurioms esant bausmės vykdymas gali būti atidėtas, yra susiję su baudžiamosios politikos aspektais, o ne su teisės taikymo aspektais šioje konkrečioje byloje.

Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas  m. Pareiškėjas Konstituciniam Teismui taip pat pateikė prašymą sustabdyti Klaipėdos apygardos teismo  m. Konstitucinis Teismas konstatuoja: 6. Pagal Konstitucijos straipsnio 4 dalį m.

Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio m. Kaip minėta, pareiškėjui Lietuvos apeliacinio teismo  m. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Pareiškėjas prašymą Konstituciniam Teismui pateikė  m.

Pareiškėjo prašymas grindžiamas šiais teisiniais argumentais. Pareiškėjo teigimu, dėl BK 75 straipsnio 1 dalyje  m. Pareiškėjo nuomone, įstatymu išskyrus atskiras nusikaltimų rūšis, kurias padariusiems asmenims draudžiama atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, yra apribota teismo galimybė teisingai išnagrinėti bylą ir individualizuoti bausmę.

Toks teisinis reguliavimas de facto verčia teismą ne skirti geriausiai teisingumo principą atitinkančią geriausiai individualizuotą bausmę, o rinktis iš mažiau teisingų bausmės variantų.

Skelbiamas nutarimas pirmoje byloje pagal individualų konstitucinį skundą Konstitucinis Teismas kovo 18 d. Pareiškėjo teigimu, dėl BK 75 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto draudimo atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą asmeniui, bausmės variantas kas tai yra už labai sunkų nusikaltimą, teismai net neturėjo galimybės svarstyti jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo kaip galbūt labiausiai jo asmenybę ir padarytų nusikalstamų veikų pavojingumą atitinkančios geriausiai individualizuotos bausmės varianto, nors jis atitiko vieną iš BK 75 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, kurioms esant teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuteistas laisvės atėmimu ne daugiau kaip ketveriems metams. Pareiškėjo nuomone, įstatymu išskyrus atskiras nusikaltimų rūšis, kurias padariusiems asmenims draudžiama atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, yra apribota teismo galimybė teisingai išnagrinėti bylą ir individualizuoti bausmę.

Todėl, pasak pareiškėjo, ginčijamu teisiniu reguliavimu, pagal kurį teismas net ir manydamas, kad konkrečiam asmeniui, padariusiam konkrečią nusikalstamą veiką, būtų teisinga paskirti laisvės atėmimo bausmę ir jos vykdymą atidėti, dėl įstatymo nuostatų to padaryti negali, yra pažeidžiama Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bausmės variantas kas tai yra teisė į teisingą teismą, konstitucinis teisinės valstybės principas.

Savo poziciją pareiškėjas taip pat grindžia oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatomis, kad pagal Konstituciją baudžiamajame įstatyme negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo bausmių ar jų dydžiųkad teismas, atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes ir taikydamas baudžiamąjį įstatymą, negalėtų individualizuoti bausmės, skiriamos konkrečiam asmeniui už konkrečią nusikalstamą veiką; baudžiamajame įstatyme turi būti numatytos visos galimybės teismui, atsižvelgus į visas bylos aplinkybes, asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką, paskirti teisingą bausmę.

Dėl prašymo priėmimo

Neteisingos bausmės paskyrimas reikštų, kad yra pažeidžiama asmens teisė į teisingą teismą, taigi ir Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalis, konstitucinis teisinės valstybės principas.

Konstatuotina, kad prašymas ištirti, ar BK 75 straipsnio 1 dalis  m. Kaip minėta, pareiškėjas pateikė prašymą sustabdyti Klaipėdos apygardos teismo  m.

  1. Dėl prašymo priėmimo - Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
  2. Teismas, skirdamas bausmę už kriminalinį nusikaltimą, susiduria su problema, kaip nusikaltimo įvykio ir subjekto kokybines charakteristikas paversti konkrečios bausmės kiekybine išraiška.

Konstitucinio Teismo įstatymo straipsnio m. Šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad atsižvelgdamas į pareiškėjo pateiktą motyvuotą prašymą sustabdyti teismo sprendimo vykdymą, Konstitucinis Teismas gali sustabdyti teismo sprendimo vykdymą išimtiniais atvejais, kai dėl teismo sprendimo vykdymo būtų neatitaisomai pažeistos pareiškėjo konstitucinės teisės ar laisvės arba kai tai būtina dėl viešojo intereso.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo  straipsnio  m. Taigi Konstitucinio Teismo įstatymo  straipsnyje  m.

APIE TEISMĄ

Pažymėtina, jog prašymą sustabdyti teismo sprendimo vykdymą pareiškėjas grindžia tuo, kad vykdant teismo nuosprendį, kuriuo pareiškėjui paskirta laisvės atėmimo bausmė, būtų neatitaisomai pažeistos jo konstitucinės teisės ar laisvės. Pareiškėjas nurodo, kad jam vykdoma laisvės atėmimo bausmė yra paskirta galimai Konstitucijai prieštaraujančio įstatymo pagrindu, todėl yra reali tikimybė, kad pareiškėjo laisvė atimta pažeidžiant Konstituciją. Su Konstitucija nesuderinamas laivės atėmimas, pareiškėjo teigimu, vertintinas kaip žmogaus kankinimas ir jo orumo žeminimas.

Be to, jam paskirtos bausmės vykdymas gali būti baigtas greičiau nei bus išspręstas klausimas dėl jos paskyrimo teisingumo ir teisėtumo, dėl to būtų paneigtas pareiškėjo interesas ginti savo teises dvejetainiai opcionai pasitraukia galimai neteisingai jam bausmės variantas kas tai yra bausmę.

Pasak pareiškėjo, sustabdžius teismo nuosprendžio vykdymą, jokių reikšmingų pasekmių nekiltų, visi bausmės tikslai būtų pasiekti.

bausmės variantas kas tai yra

Pareiškėjas nurodo, kad savo kaltę pripažino, jo buvimas laisvėje nekelia jokios grėsmės, nuo nusikalstamų veikų padarymo yra praėjęs ilgas laiko tarpas, naujų nusikalstamų veikų jis nepadarė. Sprendžiant dėl teismo nuosprendžio, kuriuo pareiškėjas nuteistas laisvės atėmimo bausme, vykdymo sustabdymo pažymėtina, kad vien aplinkybė, jog vykdoma įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu paskirta laisvės atėmimo bausmė, taip pat kitos pareiškėjo nurodytos aplinkybės, kuriomis grindžiamas jo prašymas, nėra pagrindas pripažinti, kad vykdant tokį teismo nuosprendį būtų neatitaisomai pažeistos pareiškėjo konstitucinės teisės ar laisvės.

Pažymėtina ir tai, kad jeigu esant pareiškėjo nurodytoms aplinkybėms būtų stabdomas teismo nuosprendžių vykdymas, būtų ne tik paneigtas Konstitucinio Teismo įstatymo  straipsnyje  m.

costume.lt > Diskusijos > Del lygtinio paleidimo ir bausmiu nesubendrinimo.

Kaip konstatuota Konstitucinio Teismo  m. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad nėra pagrindo pagal Konstitucinio Teismo įstatymo  straipsnį  m.

bausmės variantas kas tai yra

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos  straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsniu, 28 straipsnio 1 dalimi, straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas nusprendžia: 1. Priimti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr.

Zydrunas

Netenkinti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymo sustabdyti Klaipėdos apygardos teismo  m. Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Taip pat žiūrėkite